Terms & Services NEW – Amsterdam Heritage | NL

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Amsterdam Heritage | NL. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Amsterdam Heritage | NL. Amsterdam Heritage | NL biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels die hierin worden genoemd en/of beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, kunt u de website niet openen of geen gebruik maken van de diensten. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u die wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij stellen ons in staat om onze producten en diensten aan u te verkopen via het online e-commerceplatform.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet voor een illegaal of ongeoorloofd doel gebruiken, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, enige wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard overbrengen. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardgegevens) mogelijk ongecodeerd wordt overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet op enigerlei wijze.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als de enige basis voor beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, volledige of actuelere bronnen van informatie. Het vertrouwen op materiaal op deze site is geheel voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte aantallen hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer elke kleur nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op basis van specifieke gevallen uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van enige producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, enige dienst, enige informatie of enig ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om enige bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die dezelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, proberen wij u mogelijk op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het opgegeven e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, complete en accurate aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details, raadpleeg ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen toezicht houden en waarop wij geen controle of inbreng hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de desbetreffende derde partij(en). In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (waaronder de uitgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderhevig zijn aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst, kunnen materialen bevatten van derde partijen. Koppelingen van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor enig ander materiaal, product of dienst van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die verband houden met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien wij daarom vragen, stuurt u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) in of zonder verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "reacties" genoemd), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, reacties die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om enige reactie vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor enige reactie; of (3) om te reageren op enige reactie. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te monitoren, te bewerken of te verwijderen die wij naar ons eigen oordeel onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden, of die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw reacties geen lasterlijke of anderszins onwettige, beledigende of obscene materialen zullen bevatten, of enige computervirus of ander malware zullen bevatten die de werking van de Dienst of een gerelateerde website op enigerlei wijze zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor alle reacties die u maakt en voor hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige reacties die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als er onnauwkeurige informatie in de Dienst staat of op een gerelateerde website, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen; (c) om enige nationale, federale, provinciale of lokale regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of de rechten van onze intellectuele eigendom of de intellectuele eigendom van anderen te schenden; (e) om lastig te vallen, misbruiken, beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soortgelijke kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te maken, te spideren, te crawlen of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of van een gerelateerde website om elke reden te beëindigen of om u de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) te ontzeggen.

SECTIE 13 - VRIJWARING

U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, zonder beperking, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 14 - AFSCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige overige resterende bepalingen.

SECTIE 15 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden in stand.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat u deze kunt beëindigen door zowel u als ons. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te melden dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons oordeel niet heeft voldaan, of indien wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige bepaling of voorwaarde van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of wij kunnen u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 16 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Onze weigering om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van een dergelijk recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of exploitatieregels die door ons zijn geplaatst op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en de verstandhouding tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Enige onduidelijkheid bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle aparte overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Amsterdam, Nederland.

SECTIE 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 19 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden verzonden naar ons via e-mail op

Amsterdam Heritage B.V., Molenmakershoek 64 E, 7328 JK APELDOORN, Netherlands

nl@amsterdamheritage.com